REFINANSE Kancelaria Prawna – OPŁATY

Stawka za zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych ustalana jest w oparciu o aktualne przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy przed sądem zależy od wartości przedmiotu sprawy.

W innych sprawach stosujemy stawki umowne, np. :

  • pisemna opinia prawna;
  • projekty umów;
  • regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego;
  • doradztwo prawne;
  • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych;
  • opiniowanie dokumentów;
  • uczestnictwo w negocjacjach;

Wynagrodzenie każdorazowo uzgadniane jest z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy. Specyfika problemów prawnych Klientów powoduje konieczność indywidualnego podejścia do określania wynagrodzenia.

Szybko odpowiadamy na wszystkie zapytania, napisz do nas!

Masz niestandardowe pytanie? Szukasz najlepszego specjalisty? Jesteśmy otwarci na wszelkie zapytania.